Kerhon historia

CJ750 Club Finland ry:n synty
Lokakuussa 2009 muutaman työkaverin joukko alkoi kiinnostua kiinalaisista CJ750 -moottoripyöristä ja toimittajakandidaattien etsintä alkoi internetin välityksellä.
Ei aikaakaan, kun oli löytynyt lisää innokkaita mahdollisia CJ750:n ostajia ja siten alkoi "speksien" määrittelyt, jotta jokainen halukas saisi "omannäköisensä" moottoripyörän.

Marraskuussa 2009 osa kiinnostuneista vieraili Shanghaissa tutustumassa paikallisen toimittajan Showroomiin ja sen myötä innostus pyörien hankkimiseen lisääntyi entisestäänkin.
Ensimmäiset tarjouspyynnöt lähetettiin toimittajakandidaateille Kiinaan.

Joulukuussa 2009 tehtiin tarjousvertailut, kaupalliset neuvottelut sekä toimittajan valinta.
Toimittajaksi valittiin Luke's Sidecar Pekingistä.

Tammikuussa 2010 lähetettiin tilaus 7 soolopyörästä sekä 5 sivuvaunupyörästä ja jatkettiin speksien tarkentamisia. Myös ensimmäiset ajatukset perustettavan kerhon nimestä ja logosta tehtiin (yhtenä nimiehdotuksena "Chang Jiang 750 Club Finland").

Maaliskuussa 2010 tehtiin vierailu Pekingiin Luken luo ja varmistettiin kuinka pyörien valmistelu edistyi ja miltä laatu näytti. Työnjälki ja laatu pyörissä / osissa osoittautui paremmaksi kuin ennakko-odotukset olivat ja toki pitää muistaa, että kysymys on kuitenkin vanhoista pyöristä, joita restauroidaan Kiinassa, kiinalaisin menetelmin ja kiinalaissa olosuhteissa. Samalla tehtiin tilaus kuudennesta sivuvaunupyörästä.

Huhtikuussa 2010 useiden satojen sähköpostien ja varmistuksien jälkeen pyörät olivat valmiina Suomeen lähetettäviksi ja 40-jalan kontti lähti Pekingistä kohti Kotkan satamaa toukokuun alkupuolella.

Kesäkuussa 2010 kontti saapui Kotkaan ja juhannukseen jälkeen se tullattiin ja vietiin purettavaksi Pilkanmaalle, jossa kaikki pyörät valmisteltiin seuraavan päivän aikana rekisteröintikatsastuskuntoon.
Katsastuksessa ei esiintynyt minkäänlaisia ongelmia ja siten kaikki pyörät saatiin "kilpiin".
Näin moottoripyörät olivat valmiita siirrettäviksi omille kotipaikkakunnilleen (Kouvola, Rauma, Kajaani, Lappeenranta, Valkeakoski, Helsinki ja Lemi).

Hein� - elokuussa 2010 CJ750 -maailmaan tutustuminen alkoi ja kilometrej� kertyi kullekin omaan tahtiinsa. Lukelle l�hetettiin kommentit toimituksesta sek� listaukset takuuosista my�s lis�tarpeita varaosista kirjattiin.

Elokuussa 2010 tulevan kerhon nimen ideointi jatkui ("CJ750 Club Finland") ja tehtiin uusi versio logosta.

Marraskuussa 2010 alkoivat kerhon s��nt�jen sek� tulo- ja menoarvion valmistelut.

Joulukuussa 2010 tehtiin perustettavan kerhon merkki- ja tarratilaukset.

Tammikuu 2011 kului perustettavan kerhon perustamiskokouksen suunnittelun merkeiss� sek� kutsu CJ750 Club Finland -kerhon perustamiskokoukseen l�hetettiin 13 henkil�lle. Ajankohdaksi sovittiin 12.03.2011 ja paikaksi Hotelli Jyv�shovi Jyv�skyl�ss�.

Helmikuussa 2011 jatkuivat perustamiskirjan, kerhon s��nt�jen, tulo- ja menoarvioiden ja toimintasuunnitelman valmistelut. My�s kerhon kotisivujen suunnittelu k�ynnistyi. Varaosista tehtiin yhteistilaus Lukelta.

Maaliskuussa lauantaina 12.03.2011 CJ750 Club Finland perustettiin Jyv�skyl�ss� 13 perustajaj�senen voimin, joista 9 henkil�� p��si paikalle.
Ensimm�inen versio www.cj750clubfinland.com -sivustosta julkaistiin ja tietosis�lt�p�ivitykset alkoivat ja my�s CJ750 Club Finland Facebook -sivusto avattiin.

06.09.2011 Patentti- ja rekisterihallitus hyv�ksyi CJ750 Club Finland ry:n rekisteriins�.

T�llainen on siis CJ750 Club Finland ry:n syntyhistoria lyhyk�isyydess��n ilman mit��n yksityiskohtia, joista voisi kirjoittaa joskus enemm�nkin.


Birth of the CJ750 Club Finland
In October 2009, some colleagues started to be interested in of Chinese CJ750 -motorcycles and the search of the candidates for supplier began through the internet.
Very soon it was found more eager buyers for CJ750s and thus began the definitions for the specifications, so that everyone would get his �own looking� motorcycle.

In November 2009, some persons visited in Shanghai at a local supplier�s Showroom and there by the enthusiasm to purchase motorcycles increased even further.
The first invitations to tender were sent to the candidates to China.

In December 2009, comparison of the offers and commercial negotiations were made, as well as the selection of the supplier for the motorcycles.
Luke's Sidecar from Beijing was chosen as the supplier.

In January 2010, the order was sent for 7 Solo-bikes and 5 Sidecars and refinement of the specifications continued. Also the first thoughts of the Club's name and logo were established (one proposal for the name "Chang Jiang 750 Club Finland ").

In March 2010, there were trip to Beijing to visit Luke's shop to ensure how restoration of the motorcycles was progressing and how the quality looked like. Work quality and the quality of the motorcycles / parts proved to be better than prior expectations were, and of course, keep in mind that the question is about the old motorcycles that are restored in China, with the Chinese methods and in the Chinese circumstances. At the same trip the order of the sixth Sidecar was made.

In April 2010, after the several hundreds of e-mails and checks the motorcycles were ready to be sent to the Finland and a 40 -foot container from Beijing left towards the Port of Kotka in early May.

In June 2010, the container arrived to Kotka and after the Mid-Summer it was cleared through the customs and transported to Pilkanmaa to unload the container, where all the motorcycles were prepared for the next day's registration inspection.
The inspection didn�t show any problems and so all the motorcycles were registered.
Thus motorcycles were ready to be transferred to their home towns (Kouvola, Rauma, Kajaani, Lappeenranta, Valkeakoski, Helsinki and Lemi).

July - August 2010 familiarization to the CJ750 -world began and kilometers were accumulated at their own pace for each other. Comments of the delivery were sent to Luke as well as the lists of the warranty parts also the additional needs of the spare parts were registered.

In August 2010, brainstorming continued to find the name for the Club (" CJ750 Club Finland ") and a new version of the logo was created.

In November 2010, preparations for the Club�s rules, revenue estimates and budget began.

In December 2010, Club�s embroidered badges and stickers were ordered.

During the January 2011 time was spent for planning the founding meeting and invitation to CJ750 Club Finland�s founding meeting was sent to 13 persons. Date and place were agreed to be 12th of March 2011 at Hotel Jyv�shovi at Jyv�skyl�.

In February 2011, preparations for the charter of foundation, Club�s rules, revenue and budget and also plan of action continued. Also Club�s web-site planning started. Collaborative spare part order from Luke were made.

In March, on Saturday 12th March 2011 CJ750 Club Finland was founded at Jyv�skyl� with 13 founder members, of which 9 persons came to Jyv�skyl�.
The first version of www.cj750clubfinland.com site was released and content updates began and also CJ750 Club Finland�s Facebook site was launched.

06.09.2011 National Board of Patents and Registration of Finland approved the CJ750 Club Finland ry to their register.

So this is the CJ750 Club Finland's history of birth in short, without any details, about which could be written more someday later.