Chang Jiangin historia

CJ750
CJ750 -moottoripy�r� perustuu vuoden 1956 Neuvostoliittolaiseen IMZ (Irbitski Mototsikletniy Zavod) M-72:een, joka pohjautuu vuoden 1938 malliseen BMW R71:een.
L�hes kaikki niist� ovat sivuvaunulla varustettuja. CJ750:st� k�ytet��n usein virheellisesti nimityst� "BMW:n kopio", kun todellisuudessa ne pohjautuvat IMZ M-72:een.
Tuotanto alkoi 1950-luvun lopulla tai 1960-luvun alussa (eri l�hteet mainitsevat eri ajankohdan). Ne olivat alunperin valmistettu Kiinan armeijaa ja poliisia varten ja ovat varustettu ilmaj��hdytteisell�, nelitahtisella kaksisylinterisell� 746cc -bokserimoottorilla. Moottoripy�r� on kardaanivetoinen.

Yleisimm�t mallit ovat:

 • M1, sivuventtiilimoottori (l�tt�p��) 6V s�hk�j�rjestelm�ll�. T�m� malli on klooni M72:sta ja muistuttaa l�heisesti 1938 BMW R71:st�.
 • M1M, my�s sivuventtiilimoottori (SV, l�tt�p��), mutta 12V s�hk�j�rjestelm�ll� ja varustettuna peruutusvaihteella. Siin� on my�s s�hk�k�ynnistys, kun taas M1 on vain k�ynnistyspolkimella. Kiinalaiset ovat suunnitelleet kaikki n�m� parannukset.
 • M1S, (tai "Super") kannen yl�puolisilla venttiileill� (OHV) oleva moottori 12V s�hk�j�rjestelm�ll� varustettuna s�hk�k�ynnistyksell� ja peruutusvaihteella. OHV-moottori on kiinalaisten suunnittelema.

  Kaikki kolme moottori-mallia pohjautuvat samalle rungolle. M1 ja M1M ovat l�hes samann�k�iset, mutta ne voidaan erottaa tarkastelemalla tiettyj� yksityiskohtia.

  CJ teknologiseen historiaan kuuluvat kilpapy�r�t, "kokeelliset moottorit" ja turhia yrityksi� uudistaa jo kauan sitten vanhentunut moottori.
  Vuonna 1990 Kiina avasi markkinat ulkomaiselle moottoripy�r�teollisuudelle, joka nopeutti CJ750-massatuotannon loppumisen.
  T�n��n, merkki� pit�v�t elossa alan ulkomaiset harrastajat.


  History of Chang Jiang

  CJ750
  The CJ750 motorcycle is based on the 1956 Soviet IMZ (Irbitski Mototsikletniy Zavod) M-72 which was derived from the 1938 BMW R71.
  Nearly all of them have sidecars. They are often erroneously referred to as BMW "replicas" when in fact, they are derivatives of the IMZ M-72.
  Production began in the late 1950s or early 1960s. (Different sources cite different dates.) They were originally produced for the Chinese military and are powered by an air-cooled, four-stroke, opposed flat-twin engine displacing 746cc. The rear wheel is shaft-driven.

  The most common models are:

 • The M1 which has a sidevalve (flathead) engine and a 6V electrical system. This model is a clone of the M72 and closely resembles the 1938 BMW R71.
 • The M1M is also a sidevalve, however it uses a 12V electrical system and is equipped with a reverse gear. It also has an electric starter where the M1 has only a kick-starter. All of these enhancements were designed by the Chinese.
 • The M1S (or "Super") uses an overhead-valve engine, 12V electrical system, electric starter and reverse gear. The OHV system is of Chinese design.

  All three models use the same frame and sheet metal. The M1 and M1M are nearly identical in appearance, but they can be distinguished by observing certain details.

  CJ technological history includes racing bikes, experimental engines and futile attempts at modernizing the appearance of a long obsolete machine.
  In the 1990s, China opened its markets to foreign motorcycle manufacturers which expedited the end of CJ750 mass production.
  Today, the marque is kept alive by interest from foreign hobbyists.